Dometic

  • Medicinski hladnjaci
  • Laboratorijski hladnjaci – Gold Safety Standard
  • Farmaceutski hladnjaci – Silver Safety Standard
  • Farmaceutski hladnjaci – Gold Safety Standard
  • Hladnjaci za krv – Gold Safety Standard
  • Plazma Zamrzivači – Gold Safety Standard
  • Plazma Blast Freezer -80 C
  • Medicinski zamrzivač – Silver Safety Standard -35 C
  • Ultra hladni zamrzivač – Silver Safety Standard -82 C


 

Dometic

Osjetljivi medicinski predmeti, poput cjepiva; lijekova osjetljivih na temperaturu, krvi i komponenti krvi, tkiva i bioloških uzoraka, obavezno moraju biti skladišteni u prikladnim medicinskim hladnjacima i frizerima. Mnogi još uvijek koriste uobičajene hladnjake koji ne mogu ponuditi otpimalne uvjete pohrane kakvi se traže za ovakve medicinske predmete i/ili su zakonski propisani. Često takva vrsta hladnjaka ne zadovoljava osnovna sigurnosna pravila koja vrijede za medicinske, kliničke ili laboratorijske prostore.Ako postoji interes za naše proizvode kontaktirajte na : ajster@ajster.hr

Dometic