O nama

AJSTER d.o.o. je tvrtka za servis i prodaju rashladnih uređaja koju zastupa Davor Ajster, vrlo je dinamična i dobro organizirana tvrtka. Osnovana je 1992. godine, te kontinuirano radi na podizanju kvalitete usluga, kao i na prihvaćanju najnovijih tehnologija i njihova transfera do krajnjeg korisnika.Ističemo da posjedujemo Iso 9001 certifitikat o poslovanju od 2004g.

 

Usmjerenost na potrebe kupca – korisnika usluga i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima tvrtka AJSTER mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. Naš moto je “ispoštovati dogovoreno”.

Da bismo to postizali, održavali i poboljšavali, obvezujemo se:

  • uvijek biti spremni za hitnu intervenciju prema zahtjevu korisnika
  • održavati asortiman rezervnih dijelova koji jamči kvalitetno servisiranje
  • pratiti svjetske trendove razvoja tehnike i tehnologije u području djelatnosti tvrtke AJSTER
  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati, uz primjenu načela društveno odgovornog poslovanja
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima u svrhu poboljšavanja kvalitete prema krajnjem korisniku
  • pribavljati suvremenu opremu za rad te prikladne informatičke i komunikacijske resurse
  • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
  • u svakodnevnom radu iskazivati ekološku svjesnost i skrb o okolišu
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

 

Svaki djelatnik tvrtke AJSTER mora biti upoznat s politikom kvalitete, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.
U Zagrebu, 14. ožujka 2013.

Luca Ajster, prokuristica
Davor Ajster, direktor