O projektu

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Ajster d.o.o.   NAZIV PROJEKTA:  Ulaganje u proširenje servisnih kapaciteta   KRATKI OPIS PROJEKTA:  Projekt „ Ulaganje u proširenje servisnih kapaciteta „ koji provodi tvrtka Ajster d.o.o. sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj....

PROČITAJTE VIŠE